Katalog semen

Z ozirom na Konvencijo o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), Botanični vrt Carsiana da na razpolago seznam semen, ki so vključena v Semenski banki in ki bo mogoče pošiljat javnim ustanovam z namenom izvajanja raziskav, razmnoževanja, varstva in izobraževanja. Material ni namenjen komercialni uporabi in ni na razpolago privatnikom.

 

Index seminum 2023 (.pdf)

Index seminum 2023 - Index seminum in Desiderata (.pdf)

- - -

Index seminum 2022 (.pdf)

Index seminum 2022 - Index seminum in Desiderata (.pdf)

Ricevi l'index Seminum

Se sei un referente di un giardino botanico e vuoi ricevere l'Index seminum pubblicato ogni anno dal Giardino botanico Carsiana iscriviti a questa newsletter!

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Giardino botanico Carsiana:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.